engaging today, leading tomorrow

Op zoek naar een zinvolle maatschappelijke stage?

Jonge mensen zijn de beslissers van morgen: hun idee├źngoed, wereldvisie en attitude gaan in grote mate bepalen hoe de toekomstige wereld er zal uitzien. Niettegenstaande zij vandaag kunnen bogen op een kwalitatieve opleiding, blijkt dat velen door de toenemende globalisering en de daaraan gekoppelde onzekerheden, onvoldoende gewapend zijn om hun toekomstige rol op te nemen in onze ambigue en snel veranderende wereld. Daarom vereist onze kennismaatschappij andere vormen van leren en onderwijs. Naast de traditionele schoolse leersituaties is er nood aan leerarrangementen waarbinnen ruimte is voor non-formeel leren.

Vanuit het bedrijfsleven krijgen we geregeld de opmerking dat studenten vandaag minder betrokken zijn bij de maatschappij. Studeren was vroeger veeleer een allesvullende activiteit, terwijl er nu meer plaats is voor extra activiteiten buiten het standaardcurriculum. Niet toevallig is daarom sociaal engagement vaak de onderscheidende factor bij een aanwerving als de werkgever een keuze moet maken tussen gelijkaardige kandidaten.

Go2learn

Go2learn vzw heeft als doel de praktische organisatie, onderbouwing en validering te voorzien van non-formeel leren als component van persoonlijke, interculturele en leidinggevende competentieontwikkeling. Deze leerprocessen verwijzen naar kennis, vaardigheden, attitudes die mensen verwerven op grond van confrontaties en ervaringen in hun persoonlijke, werk gerelateerde, maatschappelijke of recreatieve omgeving. Door projecten te ontwikkelen die complementair zijn met de aangeboden opleiding en bestaande maatschappelijke uitdagingen, kunnen studenten hun curriculum verrijken.

Go2learn wil volgende objectieven bij jongeren mee helpen realiseren:

En dat zowel in België als in het buitenland.